Kattava diagnostiikka – avain hammashoidon tarpeen ymmärtämiseen ja suunnitteluun

Diagnostiikka näyttelee olennaista roolia hammashoidossa, sillä sen avulla pyritään ymmärtämään suuontelon kokonaistilaa. Kattava diagnostiikka auttaa selvittämään mahdollisia ongelmia, mukaan lukien niitä, joita ei voi nähdä. Lisäksi sen avulla voidaan laatia tehokas hoitosuunnitelma.  Erilaiset diagnostiikkatutkimukset antavat arvokasta tietoa suun terveyden arviointiin. Seuraavaksi kerromme tarkemmin, mitä ovat kattavan diagnostiikan toteutukseen tarvittavat välineet ja tutkimukset ja minkä vuoksi ne ovat olennaisia tehokkaan hoidon kannalta.

Kattavan diagnostiikan luonne

Diagnostiikka käsittää suuontelon perusteellisen tutkimuksen, joka mahdollistaa sen, että hammaslääkärit pystyvät arvioimaan hampaiden, ienten sekä näitä ympäröivien kudosten ja rakenteiden yleisen terveystilan. Tämä mahdollistaa sen, että erilaiset hammas- ja ienongelmat voidaan diagnosoida ajoissa. Näin henkilökohtaisen hoitosuunnitelman laatiminen on myös helpompaa. Seuraavaksi käydään läpi kattavan diagnostiikan perustutkimukset.

Radiodiagnostiikka

Radiodiagnostiikka on röntgenkuvausten tekemistä. Kyseessä on helppo ja nopea menettely, jonka avulla pyritään löytämään alkuvaiheessa olevat reiät, juurenkärjen tai –tupen tulehdukset sekä muut sairaudet. Lisäksi hammaslääkäri pystyy digitaalisen röntgenin avulla tarkistamaan aikaisemmin tehdyn hoidon laadun sekä havaitsemaan mahdolliset vuotavat täytteet hampaissa.

Hampaiden kuvaus

Hampaat kuvataan ennen kaikkea hoitojen dokumentointiin,  jotta lääkärin olisi helpompi selittää potilaalle tämän suussa oleva ongelma. Lisäksi kuvat ovat tarpeellisia protetiikkahoidossa, jotta tarpeellinen tieto olisi mahdollista välittää laboratorioon tai hammasteknikolle.

Hampaiden diagnostisten mallien arviointi

Laajamittaisen hoidon alussa ensimmäisen lääkärikäynnin aikana otetaan jäljennökset diagnostisiin malleihin, joiden avulla lääkäri laatii hoitosuunnitelman. Näiden mallien avulla hammaslääkärit analysoivat hampaistoa, hampaiden kohdistusta sekä muita hammasrakenteiden kohtia.

Kirjallinen hoitosuunnitelma

Kattavan tarkastuksen ja kokeiden jälkeen, potilaalle laaditaan kirjallinen hoitosuunnitelma. Siinä kuvataan havaitut ongelmat, tarpeelliset hoitomenetelmät sekä odotettavissa olevat tulokset.

Hoidon esittely

Hoitosuunnitelmakeskustelun aikana hammaslääkäri selittää potilaan suunterveyteen liittyvien ongelmakohtien hoitomahdollisuudet, odotettavissa olevat hoitotulokset sekä mahdolliset riskit. Tässä pyritään painottamaan potilaan roolia menestyksellisen hoidon etenemisessä sekä käydään läpi hoitosuunnitelman oletettavat kustannukset sekä hoitoon kuluva aika.

Diagnostiikan rooli hammashoidossa

Kattavan diagnostiikan avulla hammashoidossa pyritään havaitsemaan erilaiset suun alueen ongelmat ajoissa, laatimaan henkilökohtaiset hoitosuunnitelmat sekä edistämään tehokasta hoidon suunnittelua. Tämä mahdollistaa sen, että ongelmat pystytään havaitsemaan ajoissa. Näin hoito päästään aloittamaan mahdollisimman pian ja välttämään komplikaatioiden riskit. 

 

Diagnostiikalla on olennaisen tärkeä roolinsa hammashoidossa, sillä sen avulla voidaan ymmärtää suuontelon yleistä tilaa  sekä suunnitella tehokkain hoitomuoto. Suoritettujen tutkimusten tuloksista hammaslääkärit saavat arvokasta tietoa suun terveysongelmista. Näin voidaan löytää paras mahdollinen hoitomuoto kuhunkin ongelmaan. Kattavan diagnostiikan avulla potilaat voivat aloittaa tiensä parempaan suunterveyteen.

 

Tule hammastarkastukseen! Odotamme sinua konsultointiin EstDental Hambaravi – klinikalle – ota meihin yhteyttä.

Ajanvaraus