Hammashoidon konsultaatio – matka pysyvästi terveisiin hampaisiin

Hammashoidon konsultaatio on hammashuollossa ensimmäinen vaihe. Konsultaation aikana hammaslääkäri tutkii potilaan suun perusteellisesti. Ensimmäisen tapaamisen aikana lääkäri arvioi hampaiden yleistä tilannetta sekä tekee tarpeelliset tarkistukset ja tutkimukset. Tämän jälkeen lääkäri laatii potilaalle henkilökohtaisen hoitosuunnitelman, joka takaa hänelle nopeimman ja parhaan mahdollisen ratkaisun. Seuraavassa kerromme tämänkaltaisen konsultaation tärkeydestä ja vaiheista tarkemmin.

Hammashoidon konsultaatiolla on tärkeä rooli

Hammaslääkärin konsultaatio tarkoittaa lääkärin suorittamaa suunterveyden täydellistä tutkimusta. Tämä on tärkeää sekä olemassa olevien hammasongelmien ratkaisemiseksi että uusien vaurioiden ehkäisevän huollon ja suunterveyden pitkäaikaiseksi takaamiseksi.  Seuraavassa luettelemme muutamat pääasialliset syyt siihen, miksi konsultaatio on niin tärkeää hammashuollossa:

 

 

  • Arviointi ja diagnoosi. Konsultaation aikana hammaslääkäri arvioi suun terveyttä, tunnistaa  olemassaolevat ja orastavat hammastaudit sekä määrittää tarkat diagnoosit. Tämä mahdollistaa havaitsemaan mahdolliset ongelmat ja hoitamaan ne ajoissa, ehkäisten niiden syvenemisen ja vaikempien hammasongelmien syntymisen. 
  • Henkilökohtainen hoitosuunnitelma. Konsultaatiot tarjoavat mahdollisuuden keskustella hammasongelmista sekä suun terveydenhoidon tavoitteista. Hammaslääkäri laatii henkilökohtaisen hoitosuunnitelman, joka on kohdistettu potilaan konkreettisiin tarpeisiin riippumatta siitä, onko kyse hampaiden hajoamisesta, ientaudeista tai hampaiden ulkonäköä kohentavasta menettelystä.  Konsultaatio takaa sen, että potilaalle löydetään paras mahdollinen ratkaisu.
  • Ehkäisevät käytännöt. Ensimmäisen tapaamisen aikana painotetaan ehkäisevän hammashoidon tärkeyttä. Hammaslääkärit selittävät oikeanlaisen suuhygienian, mukaan lukien harjaustekniikan, hammaslangan käytön sekä säännöllisten tarkastusten tärkeyden. Lisäksi he neuvovat terveelliseen ruokavalioon ja elintapoihin liittyvissä asioissa.

Mitä on odotettavissa ensimmäisellä tapaamisella?

Ensimmäisen tapaamisen aikana ei todennäköisesti aloiteta hammashoitoa, koska hammaslääkäri vasta tutustuu potilaan hoitohistoriaan sekä laatii tarvittavan hoitosuunnitelman. Hammaslääkärin konsultaation aikana voit odottaa seuraavia toimintoja:

 

  •  
  • Perusteellinen tarkastus. Hammaslääkäri tekee perusteellisen hampaiden, ienten ja suun rakenteen tarkastuksen. Tähän voi sisältyä myös röntgenkuvien otto sekä hampaiston yleinen arviointi.
  • Potilaan hammashoidon historia. Kysytään ja tutkitaan potilaan edellisen hammashoidon kokemuksista sekä hänen historiastaan, mukaan lukien potilaan mahdolliset allergiat, lääkkeet sekä muut sairaudet. Tarkkojen tietojen antaminen helpottaa hammaslääkärin työtä ja ymmärtämystä potilaan tilanteesta sekä auttaa häntä hoitosuunnitelman tekemisessä.
  • Hoitosuositukset. Alkaen tarkastuksesta ja potilaan tavoitteista hammaslääkäri kertoo sopivista hoitomenetelmistä ja selvittää tarkemmin menetelmät, odotettavissa olevat hoitotulokset sekä mahdolliset kustannukset. Tämä mahdollistaa tietoisten päätösten tekemisen sekä suun kokonaisterveyden että kustannusten kannalta.

 

Lopulta sovitaan seuraava käyntikerta, ottaen huomioon potilaan toiveet sekä hoitovaiheiden looginen järjestys.

 

Hammashoidon konsultaatio on olennainen askel optimaalisen suunterveyden takaamiseksi ja säilyttämiseksi. Tärkein on lääkärin ja potilaan ensitapaaminen, jonka aikana tehdään perusteelliset tutkimukset, annetaan hoitosuositukset sekä neuvotaan ennaltaehkäisymenetelmissä.  Jos potilaan hampaat ovat kunnossa, tulevat konsultaatiot osaksi säännöllisiä tarkastuksia, joissa tulisi käydä vähintään kahdesti vuodessa. Varaa oma konsultaatiosi jo tänään ja aloita matkasi pysyvästi tervettä suuta kohti!

 

Sinua odotetaan konsultaatioon EstDental Hambaravi -klinikalle – ota meihin yhteyttä.

Ajanvaraus