Patsiendile

Covid-19 juhised

Lugupeetud patsiendid!

Seoses viirushaiguste levikuga palume kõigil tähelepanelikult järgida Est Dentali poolt kehtestatud täiendavaid meetmeid:

 • Ülemiste hingamisteede haigustunnustega (köha, nohu, palavik jm), koroonaviiruse diagnoosiga või haigestunu lähikontaktsena palume lükata visiidi aeg edasi. Palume teavitada meie registratuuri telefoni või meili teel ning leiame Teile uue visiidi aja.
 • Palume desinfitseerida käed nii kliinikusse sisenemisel kui ka pärast arsti vastuvõttu. Kontaktivabad desinfitseerimisaine dosaatorid asuvad mitmel pool ooteruumis.
 • Maski kandmine on KOHUSTUSLIK! Maski saate kliinikusse sisenedes meie registratuurist TASUTA!
 • Palume igal patsiendil täita kliinikusse saabudes COVID-19 tervisedeklaratsioon. Palume ausalt ja otsekoheselt vastata meie registraatorite küsimustele Teie tervisliku seisundi ja reisiajaloo kohta.
 • Palume Teil kasutada jalatsikatteid.
 • Palume hoida teiste kliiniku külastajatega distantsi vähemalt kaks meetrit.
 • Palume tulla visiidile üksinda. Alaealiste või saatjat vajavate patsientidega lubame kliinikusse maksimaalselt ühe saatja.
 • Palume tulla visiidile täpselt õigeks ajaks, maksimaalselt 5 min varem. Registratuur võib paluda väga vara saabunud patsiente oodata kliinikust väljas.

Koos saame peatada viiruse leviku!

Kasuta hambaravihüvitisi

Estdental hambaravi OÜ on Eesti Tervisekassa lepingupartner.

 1. Alla 19-aastaste laste hambaravi. Alla 19-aastaste ravikindlustatud laste hambaravi eest tasub Tervisekassa. Lisandub vaid visiiditasu 5€ (Ravikindlustuse seadus §67, §70 ja §72)
  Vastavalt Ravikindlustusseaduse § 70 lg (5) järgi visiiditasu ei või nõuda, kui:
  – ambulatoorset eriarstiabi osutatakse rasedale;
  – ambulatoorset eriarstiabi osutatakse alla kaheaastasele kindlustatud isikule.
  Loe lähemalt
 2. Täiskasvanute hambaravihüvitis. Vähemalt 19-aastased ravikindlustatud isikud
  saavad Tervisekassa poolt kehtestatud hambaravihüvitist. Loe lähemalt
 3. Proteesihüvitis. Pensionäride, osalise või puuduva töövõimega inimeste ning üle
  63-aastaste inimeste proteesitöödest tasub Tervisekassa 260 eurot üks kord kolme
  aasta jooksul. Loe lähemalt
Ravijärjekorra pidamise reeglid

Ravijärjekorda registreerib patsient, arst, õde või tervishoiuteenuse osutaja poolt selleks volitatud töötaja:

 1. tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas;
 2. telefoni või e-posti või Interneti vahendusel tervishoiuteenuse osutaja registratuuris;
 3. tervise infosüsteemi vahendusel digiregistratuuris.
 • Patsiendi ravijärjekorda registreerimine on tagatud telefoni või e-posti või Interneti
  vahendusel registratuuris kõigil tööpäevadel ajavahemikus kella 9.00–17.00.
 • Saabunud ravijärjekorra taotlused registreeritakse esimesel pöördumisel nimetatud
  ajavahemikus olenemata ravijärjekorra pikkusest ja muudest asjaoludest.
 • Patsiendi ravijärjekorda registreerimisel kantakse ravijärjekorda järgmised andmed:
  1. patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
  2. planeeritav vastuvõtu aeg;
  3. planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus
  4. patsiendi kontaktandmed;
  5. suunava arsti kontaktandmed (suunamise olemasolul);
  6. patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;
  7. ravijärjekorras muudatuste tegemise (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimise või ravijärjekorrast väljaarvamise) kuupäev ja põhjus;
  8. ravijärjekorda panemise põhjuse kood1, kui ooteaeg ületab Eesti Tervisekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust;
  9. märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuste tegemisest.

Ravijärjekorda registreerimisel saab patsient kirjaliku teatise, mis sisaldab
tervishoiuteenuse osutamise aega ja tervishoiuteenust osutava struktuuriüksuse või
tervishoiutöötaja nime ja telefoni numbrit.

Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda telefoni või e-posti või Interneti teel, teatakse
patsiendile telefoni või Interneti teel tervishoiuteenuse osutamise aja ja tervishoiuteenust
osutava struktuuriüksuse tervishoiutöötaja nime ja telefoni numbri.

Hambaraviteenuse kättesaadavus

Tervishoiuteenust osutatakse ravijärjekorra alusel juhul, kui tervishoiuteenuse osutajal puudub võimalus tervishoiuteenust osutada kohe ning tervishoiuteenuse osutamise edasilükkamine kindlaksmääratud tähtajani ei põhjusta patsiendi tervise seisundi halvenemist, ei mõjuta haiguse kulgu ega halvenda haiguse hilisemat prognoosi.

Ravijärjekorda registreeritud patsient saab vajaliku tervishoiuteenuse minimaalse aja jooksul, lähtudes meditsiinilisest vajadusest ja järgmistest põhimõtetest:

 1. sarnase meditsiinilise vajadusega patsientidele osutatakse tervishoiuteenust samasugustel tingimustel;
 2. patsiendile tervishoiuteenuse saamiseks kindlaksmääratud tähtaeg sõltub tervishoiuteenuse meditsiinilisest vajadusest.
Kaebuste lahendamise kord

1. Kõigil kliiniku patsientidel ja nende lähedastel või esindajatel on õigus esitada ettepanekuid  ja kaebusi.

2. Ettepanekuid ja kaebusi saab esitada kirjalikult kohapeal, e-postiga aadressil info@estdental.ee või posti teel:
V. Reimani 8, Tallinn, EstDental hambaravi

3. Kaebuse korral tuleb kirjutada patsiendi nimi, külastuse aeg, arsti nimi ning ravile pöördumise põhjus ja kaebuse esitamise põhjus.

4. Kirjalikult esitatud kaebusi menetleb kliiniku juhataja koos asjasse puutuvate isikutega

5. Kirjalikele kaebustele ja ettepanekutele vastatakse 30 päeva jooksul

6. Suuline kaebus või ettepanek on soovitatav esitada raviarstile koheselt probleemi tekkimisel.

7. Anonüümseid kaebusi ei menetleta

8. Juhul, kui patsient ei jää rahule kaebuse lahendusega, on võimalik pöörduda Eesti Tervisekassa poole, Lastekodu 48, Tallinn, e-post: info@tervisekassa.ee, telefon: 669 6630  või Terviseameti poole, e-post: kesk@terviseamet.ee, telefon: 6943500

Broneeri aeg